Een naam als leed voor heel het leven

Je zult er maar mee opgescheept zitten, met zon achternaam als Troost. Ja, voor anderen is het een dijenkletser van jewelste als iemand Slavin, Nooitgeboren, Borsten, Kul, Uyen, Nootenboom of Pieltjes heet. Maar voor de eigenaren van dit uithangbord is het een leed voor heel het leven. Slechts een man of vrouw in bonis is het gegeven een andere naam te kopen, maar dat zijn er aanzienlijk minder dan vroeger, want sinds de invoering van de euro is het aantal miljonairs in Nederland met de factor 2,20371 verminderd. De economische recessie van de laatste jaren doet de rest. Er zijn wettelijk wat mogelijkheden, hebben ze me verteld, maar de oorspronkelijke naam moet, na betaling natuurlijk, herkenbaar in de nieuwe terugkomen. Dat biedt dus geen soelaas aan de familie Niemantsverdriet, want het wordt er met Niemant of Verdriet alleen maar erger op.
De meeste collega-leeddragers berusten daarom gelaten in hun lot, vrouwen met een rotte naam trouwen zo gauw de leeftijd dat toestaat, anderen hopen dat de Europese Unie het Engels als voertaal zal invoeren, zodat binnen een tiental jaren niemand meer weet wat Kloot betekent. Gelooft u me als ik zeg dat het aantal sterilisaties onder mijn leedgenoten vele malen hoger is dan onder de Janssens, de Driessens of de Brenninkmeijers?
Beter af zijn degenen met een naam waarbij de mensen stil blijven staan en een ogenblik van overdenking het wint van het jachtige bestaan. Wat dacht u van Kommer t Mannetje? Mooi toch? Soms heeft de verslaggever van Studio Sport het over een voetballer die Tevreden heet. Meestal zit hij op de reservebank, naast zijn collega's Vreede en Liefde, want hun weinig strijdlustige naam belooft geen overwinning. Nomen est omen, denkt een trainer dan al gauw.
Maar met de voornamen zit het wel snor, want die krijg je van je pa en ma en die hebben het altijd goed met je voor. Vergeet het, ook voornamen kunnen een straf zijn. Pas riepen opgeschoten jongeren in de trein een moeder na die voortdurend haar Vivianne tot de orde probeerde te roepen. Mijn advies: hou het simpel, noem je nakomelingen Kees, Eva, Maartje, Piet, David, Theo of Bas. Raadpleeg bij gebrek aan creativiteit een van de vele naamwoordenboeken, voordat u uw kind in een vlaag van verstandsverbijstering Maxima, Dewi, Willem-Alexander, Chelsea of Jamai noemt. Je zult er maar mee moeten rondlopen.


terug