Onze Holle Taal

Eenden kwaken, honden blaffen. Hun soortgenoten weten dan wat ze bedoelen en reageren. Sommige mensen zijn net zo. Ook zij slaan vaak kreten uit, dikwijls gejat uit een wetenschap. Het woord chemie bijvoorbeeld, dat te pas en te onpas door modieuze lulhannesen wordt gebruikt. Sommigen denken dat het jargon is, maar het zijn slechts geluiden op een bepaalde golflengte die de ontvanger moet aanvoelen. Of niet natuurlijk, maar men is tegenwoordig zo sociaal vaardig om begrijpend mee te knikken. De kreten hebben de allure van diepgang, maar ze verhullen slechts nietszeggendheid. Echt jargon is veelzeggend en beklijft daarom onder vakgenoten, maar kreten worden vergeten, ze zijn vluchtig.
Het Vakblad Taal publiceerde de Holle Honderd. Lezers konden een jaar lang woorden opsturen die hen ergerden. Op één staat slagvaardig, op twee dynamisch en op drie innovatief, vier is effectief en efficiënt, vijf stukje en zes gericht (klantgericht). Strategisch doet het onverwacht slecht op vierennegentig en competenties blijft op achtennegentig net binnen de honderd. Kortom, het zijn woorden die u dagelijks vele malen gebruikt en waarmee u denkt goede sier te maken. Schaam u, met uw gekwaak en geblaf.
Twee januari ga ik weer aan de slag. Op naar het vergadercircuit om verschillende modaliteiten met mijn professionele skills resultaatgericht te ontvlechten en door te pakken naar een transparant, integraal concept om de output ervan in een professionele omgeving neer te zetten. U gelooft het.

terug

volgende