Uitgeschud

Na ABNAMRO dreigt nu ook Boekhandel Polman in Bemmel aan een HEDGEFONDS ten prooi te vallen. Een ad-hocconsortium van Hema, Bruna en Dekker van de Vegt heeft volstrekt onverwacht een VIJANDIG BOD op de boekhandel uitgebracht. ‘Een LAFFE trap onder de gordel, puur JALOEZIE’, oordeelt eigenaresse Riny geschokt. Organisatieadviseur JAAP, die meer dan regelmatig de winkel aan de Dorpsstraat bezoekt, is bang dat de eigenaresse weinig tegen het AGRESSIEVE bod kan inbrengen. ‘Uit ervaring weet ik dat die jongens KEIHARD zijn’, doceert hij, terwijl hij zijn witte lok die weerbarstig over zijn voorhoofd valt tevergeefs in het gareel probeert te brengen. ‘Ik heb jarenlang in de VS gewerkt en daar is het nog erger. Daar hadden ze Riny en Frans al lang aan de bedelstaf gebracht.’

Ze zijn er allemaal, de VASTE BEZOEKERS van de boekhandel. Ontdaan zitten ze aan de stamtafel en laten zich de SENSEO goed smaken. Zolang het nog kan. ‘Dat ze je zomaar je LEVENWERK kunnen afpakken’, mompelt romancier, dichter en LITERAIR ENTREPRENEUR Noud Bles. Een medewerker van de winkel die uitdrukkelijk ANONIEM wenst te blijven, denkt er anders over. ‘Wie legt er nou een boek als UIT VERVELING van Awee Prins uitdagend bij de nieuwe boeken? Een prachtige dissertatie, daar niet van, en verveling kan volgens deze filosoof dan wel een VERBORGEN grondhouding van deze tijd zijn, maar een op WINST beluste aandeelhouder ziet liever pittige porno in de etalage liggen.’

‘We splitsen de onderneming op’, bevestigt een woordvoerder van het consortium desgevraagd. Binnen enkele weken wordt de afdeling met Engelse pockets afgestoten. De VOORTREFFELIJK geoutilleerde KINDERLITERATUUR gaat in haar geheel naar Dekker. De Bruna neemt het spannende boek en de regionale lectuur, en de Hema ontfermt zich over de kookboeken. Voor de UITGEKLEDE boekhandel rest dan nog de tafel met goedkope heruitgaven van €12,50 en de bridgeartikelen.

In een interview over zijn roman DE ROOFRIDDERS laat auteur GRIMBERT ROST VAN TONNINGEN weten dat na een dergelijke opsplitsing, op de directie na, iedereen beter af is. Hij spreekt uit ervaring, want hij heeft, naar eigen zeggen, als organisatieadviseur elke bestuurskamer in Nederland gezien, óók die van ABNAMRO en, naar wij vermoeden, óók die van Boekhandel Polman. ‘Het personeel dat overblijft, heeft eveneens van zo’n afslankingsoperatie profijt.’ De KERSVERSE romancier – ook auteur van diverse managementboeken – voegt er guitig aan toe dat het belangrijk is op de komma tussen het zelfstandig naamwoord personeel en het antecedent dat te letten. ‘Gaat het om een beperkende of uitbreidende bijzin?’ grijnst de gelouterde manager die het ontleden uit zijn schooltijd als adviseur uitstekend heeft kunnen gebruiken. Het personeel van Polman onthoudt zich van commentaar, maar hun BEGERIGE BLIKKEN verraden veel.

Wie wil weten hoe het met de nog JONGE Bemmelse boekhandel zal aflopen, kan de roman van Rost van Tonningen erop naslaan. In zijn boek neemt hij als ERVARINGSDESKUNDIGE het internationale bedrijfsleven op de korrel. Hij laat ongebreideld zijn fantasie los op de overname van een levensmiddelenbedrijf. Bovenwereld en ONDERWERELD mengen zich daarbij, moord en doodslag larderen het gevecht tussen goed en kwaad, maar wie behoort tot de goeden en is KWAAD zo kwaad nog niet?

‘De maand van het SPANNENDE BOEK zit erop, maar voor ons begint die pas.’ Riny Polman, normaal gesproken een DOORTASTENDE vrouw, veegt een TRAAN weg. Echtgenoot Frans zoekt wat AFLEIDING op het pas opgeknapte trottoir voor de winkel en bemoeit zich omstandig met een vrachtauto die in de smalle winkelstraat dreigt vast te lopen. Regelen zit hem in het bloed. Maar wie heeft het binnenkort in het pand aan de Dorpsstraat 42 voor het zeggen?

meer columns ...

volgende