Moreel beraad, socratisch gesprek, moderator, tekstschrijver, trainer

In 1994 startte ik als tekstschrijver en trainer schriftelijke communicatie. Intussen ben ik ook scenarioschrijver en coach van speechwriters, en organiseer en begeleid ik moreel beraad (gecertificeerd VU medisch centrum) en socratische gesprekken (gecertificeerd Boltentraining). Daarnaast ben ik actief als fotograaf.

Andere activiteiten
 • Consulent Netwerk De Hoofdzaken
 • Lid Landelijk Netwerk Gespreksleiders Moreel Beraad
 • Lid Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland NEON
 • Lid Republikeins Genootschap (RG)
 • Lid Historische Vereniging Numaga Nijmegen

 • Eerdere bestuursfuncties
 • Bestuurslid Vrienden van de Internationale School voor Wijsbgeerte
 • Bestuurslid ReŁnistenkring Sociologie, RU Nijmegen
 • Bestuurslid Vereniging voor Filosofische Praktijk
 • Bestuurslid/penningmeester Communicatiekring Nijmegen
 • Bestuursfuncties in de politiek
 • Bestuursvoorzitter Alg. Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland (ATOS)

 • Achtergrond
  Ik studeerde sociologie met de problematiek van onderwijs en arbeidsmarkt als afstudeeronderwerp. Daarnaast specialiseerde ik me tot wetenschapsjournalist en scenarioschrijver en verzorg trainingen schriftelijke communicatie. Ik volgde beroepsopleidingen om socratisch gesprekken en moreel beraad te faciliteren en begeleid gesprekken over ethische dilemma's.

  Voor mijn afstuderen werkte ik als wetenschappelijk assistent bij Sociale Geneeskunde, Psychologie (beide RU Nijmegen) en het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), na mijn afstuderen als onderzoeker bij de vakgroepen Sociologie en Onderwijskunde van de RU Nijmegen.
  Behalve als wetenschappelijk onderzoeker, trainer en praktisch filosoof was ik de afgelopen decennia actief als journalist, columnist, programmamaker (radio), (eind)redacteur en bestuurder in politiek en basisonderwijs.

 • Wie zijn mijn relaties & opdrachtgevers?
 • Welke publicaties staan op mijn naam?


 • Studie & opleiding
  2019/2020 Basiscursus Psychiatrie (Wolfheze / Upgrade)
  2020 Leesgroep Agamben (Homo Sacer)
  2019/2020 Leesgroep Hannah Arendt (Denken & Willen)
  2019 Denkprikkels (Humanistisch Verbond Arnhem)
  2018 Esthetica & kunstfilosofie (ISVW)
  2017 Cursus Kunstgeschiedenis (VU Arnhem)
  2015-heden Nascholing Beroepsopleiding Moreel beraad VU Medisch Centrum Metamedica (VUmc)
  2009-heden Intervisie Beroepsopleiding Socratisch gesprek
  2015 Beroepsopleiding Moreel beraad VU Medisch Centrum Metamedica (VUmc) en Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
  2015 Cursus Aristoteles en de kunst van het juiste midden (ISVW)
  2015-2016 Leesgroep Gadamer Waarheid & methode (ISVW)
  2015 Leesgroep Esthetica & kunst (ISVW)
  2014 Aristoteles (endaimonistische ethiek), Kant (deontologische ethiek) en Levinas bestudeerd en toegepast in praktijkvoorbeelden (ISVW)
  Sinds 2010 Leesgroep Plato
  2009 Opleiding socratisch gespreksbegeleider Bolten Training
  1989 Doctoraal sociologie Radboud Universiteit
  1980 Opleiding wetenschapsvoorlichting/-journalistiek (RU)
  1966 Gemeentelijke HBS-A Nijmegen
  ------------------ ----------------------------------
  2015 en eerder Fotografie: Basisopleiding Het Domein Arnhem, basiscursus Nikon (VU Zevenaar), portretfotografie (VU Arnhem), straatfotografie en filmen (Arthur van leeuwen)
  2015 en 2013 Conversatiecursus Duits (Volksuniversiteit Zevenaar)
  2008 Conversatie voor gevorderden Engels (Radboud Universiteit)
  1998 Conversatiecursus Frans (VU Wijchen)


  paul troost paul troost paul troost

  ik onderschrijf de gedragscode van de Vereniging voor Filosofische Praktijk.